Investering & Rendement

Het opzetten van een FEC vraagt een behoorlijke investering qua tijd en geld! Op dit moment vindt er een stormachtige ontwikkeling plaats in de Benelux Leisure markt. Elke ondernemer, eigenaar, investeerder of operator is op zoek naar de juiste mix van activiteiten die passen binnen de visie en de uitstraling van het bedrijf. Men is op zoek naar mogelijkheden om, met de juiste keuze voor de verschillende activiteiten, door te kunnen groeien qua leeftijd en beleving.

Hierbij zijn de volgende vragen van belang:

• Welke mix van activiteiten kan ik realiseren?
• Hoe kan ik mijn verdienmodel een nieuwe boost geven?
• Welke periode streef ik na betreffende een ROI?
• Heb ik een geschikte locatie: kan ik uitbreiden?
• Wat doet de concurrentie?
• Wat zijn de te verwachten veranderingen in de markt?

Om tot een goede opzet voor de lange termijn te kunnen komen, willen wij graag met u om de tafel gaan om hier gezamenlijk een invulling aan te geven.

Wij zijn ervan overtuigd dat 1 of zelfs meerdere van onze Sportainment oplossingen een bijzondere positieve bijdrage kunnen leveren aan uw totaal Leisure concept.

Wij brengen vernieuwende, innovatieve, interactieve en zeer uitdagende Sportainment concepten op de markt die u een goede kans geven op een zeer solide ROI. Dit wordt uiteraard per activiteit anders ingevuld omdat dit te maken heeft met de totale investering en de te verwachten bezoekers per activiteit.

Het welslagen van deze concepten is o.a. ook gerelateerd aan de volgende punten:

- Wat is de marketing strategie en welk budget is hiervoor beschikbaar? Hoe zet ik het concept in de markt?
- Met welke andere activiteiten wordt het nieuwe concept gecombineerd? Kan ik doorgroei in leeftijd realiseren zodat de klant langer binnen blijft?
- Welke look & feel geef ik aan het totale concept? Thematiseren of juist niet?

Samen met u ontdekken we wat de mogelijkheden zijn naar de juiste beleving en invulling van uw FEC. Hiervoor maken wij graag een geheel vrijblijvend 3D design met prijsopgave waarna we inhoudelijk per concept ingaan op de investering en het te behalen rendement.

Indien gewenst, kunnen wij ons voorstel ook in een full financial lease voorstel aanbieden. Hiervoor hebben wij dan wel een KvK-nummer en de benodigde jaarcijfers nodig. Er vindt dan een kredietwaardigheidstoets plaats; na goedkeur wordt deze dan gekoppeld aan de totale investering en gewenste doorlooptijd.

Durft u het aan om een keuze te maken voor de juiste beleving, concepten met een hoge “WOW-factor”, een solide ROI en kwaliteit in mens en product?

Kies dan voor een product van Sportainment!

Meer informatie?